Выдуманная проблема «Армянский вопрос»

Xocalı fəryadı əcnəbilərin dilindən

24.02.2017 | 16:39
  • Поделиться
О Передаче

Bugün multikultural mühitin günü-gündən genişləndiyi Azərbaycan Respublikasında yaşayan əcnəbi gənclər “Xocalıya ədalət” kampanıyasını dəstəkləyir və Azərbaycanın bu kədərinə şərik çıxırlar.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

24.02.2017

Description of Khojaly tragedy by the foreigners

16:48
21.07.2015

«Просто о сложном» : Красноярское дело

12:01
06.02.2015

Гараджа Чабан из Карабаха

13:49
19.05.2015

«Просто о сложном»: переселение армян на Кавказ. Передача первая

03.12.2015

«Просто о сложном» : Венецианские перспективы