Все о Карабахе

Xocalı fəryadı əcnəbilərin dilindən

24.02.2017 | 16:39
  • Поделиться
О Передаче

Bugün multikultural mühitin günü-gündən genişləndiyi Azərbaycan Respublikasında yaşayan əcnəbi gənclər “Xocalıya ədalət” kampanıyasını dəstəkləyir və Azərbaycanın bu kədərinə şərik çıxırlar.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

3:13
06.08.2015

Симпозиум, посвященный изучению «Книги Деде-Коркута» и «Песни о Нибелунгах»

19.07.2016

Азербайджанский мультикультурализм против армянского террора

10:45
01.07.2015

«Просто о сложном» : Армянский терроризм. Первая часть

11:16
09.10.2015

«Просто о сложном» : Засланный «казачок» на Южном Кавказе

12:01
06.02.2015

Гараджа Чабан из Карабаха