Скоро на сайте

«Vəhdət»

30.03.2018 | 14:30
  • Поделиться
О Передаче

Məzhəb yol deməkdir. Yollar müxtəlif ola bilər. Məqsəd isə birdir – Haqqa çatmaq. Vəhdət məzhəblərin birinin digərini inkarı yox, bir-birinə qarşılıqlı hörmətdədir. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sifarişi ilə Kultura plus İnternet Terleviziyasıın çəkdiyi növbəti film belə adlanır – Vəhdət. Əsrlər boyu Azərbaycanda müxtəlif məzhəblərdən olan insanlar bir şəhərdə, bir kəndə, bir küçədə və hətta bir evdə, bir ailədə yaşayıblar. Bu gün isə müxtəlif məzhəblər bir məsciddə yanaşı durub ibadət edirlər. Budur bütün dünyaya nümunə olacaq Vəhdət, azərbaycanlıların ən böyük mənəvi sərvəti.

Tezliklə “Vəhdət” sənədli filmi tamaşaçılara təqdim olunacaq.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

27.08.2015

«Просто о сложном» : Нахичеванская история. ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ. Первая часть

07.08.2015

«Просто о сложном» : переселение армян на Кавказ. Передача четвёртая

19.07.2016

Азербайджанский мультикультурализм против армянского террора

25.05.2015

«Просто о сложном» : переселение армян на Кавказ. Передача вторая

17.05.2016

Dədə-Qorqudun ruhu Qarabağın ürəyindədi