Азербайджанский мультикультурализм

Вечер смотрин

11.12.2015 | 21:16
  • Поделиться
О Передаче

Удины, со своей древней историей, особенным языком и культурой, живут в наше время в селе Нидж, сохраняя свои обычаи и традиции и передавая их следующим поколениям.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

13:01
09.07.2015

Ləzgi dili 3-cü dərs

13:24
18.11.2015

Beynəlxalq Tolerantlıq günü 3

09.10.2018

Min illərdən gələn yol — Talışlar

9:54
29.10.2015

Второй урок цахурского языка

06.04.2018

“Zamanın çağırışı” – Islam və media