Документальный экран

«Sizə məktub var»

11.10.2018 | 16:19
  • Поделиться
О Передаче

Film Azərbaycanda poçtun yaranmasının 200, Poçt və Teleqraf Nazirliyinin yaranmasının 100 illiyinə həsr olunub.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

13:34
16.04.2015

Мир Aсадулла Миркасимов: «…потому что верую». II часть

06.03.2018

КАРАВАН В ДОРОГУ ВЫШЕЛ…

19.11.2018

İnamsız müəllimin inamlı tələbəsi və böyük uğur

05.02.2018

«Расим Исмайлов. Строки памяти»