Документальный экран

«Sizə məktub var»

11.10.2018 | 16:19
  • Поделиться
О Передаче

Film Azərbaycanda poçtun yaranmasının 200, Poçt və Teleqraf Nazirliyinin yaranmasının 100 illiyinə həsr olunub.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

11.10.2018

«Sizə məktub var»

20.05.2017

«МАКСУД НАВСЕГДА»

23:19
18.11.2014

90-летию Расми Абдуллаева посвящается.

19.05.2016

Неоконченное интервью