Выдуманная проблема «Армянский вопрос»

Qara oyunlar

31.03.2017 | 17:04
  • Поделиться
О Передаче

Film 1918-ci ildə Bakıda, eləcə də Azərbaycanın digər bölgələrində bolşevik və erməni daşnak ordularının planlı surətdə dinc yerli əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımından bəhs etməklə yanaşı, bu silahlı birləşmələrin misli görünməmiş vəhşiliklərini sənədlər əsasında nümayiş etdirir.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

0:33
26.02.2015

Не забудем, не простим

10:45
01.07.2015

«Просто о сложном» : Армянский терроризм. Первая часть

03.12.2015

«Просто о сложном» : Венецианские перспективы

15:48
25.05.2015

«Просто о сложном» : переселение армян на Кавказ. Передача вторая

25.04.2016

Тайны Кавказской Албании. Передача третья (часть вторая) Из программы «Наследие» Cлужбы государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии