Выдуманная проблема «Армянский вопрос»

Qara oyunlar

29.03.2021 | 15:32
  • Поделиться
О Передаче

Film 1918-ci ildə Bakıda, eləcə də Azərbaycanın digər bölgələrində bolşevik və erməni daşnak ordularının planlı surətdə dinc yerli əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımından bəhs etməklə yanaşı, bu silahlı birləşmələrin misli görünməmiş vəhşiliklərini sənədlər əsasında nümayiş etdirir.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

29.10.2020

Промежуточные итоги Карабахского конфликта: новые реалии в регионе — 1 часть

12.01.2016

Тайны Кавказской Албании. Передача третья (часть первая) Из программы «Наследие» Cлужбы государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии

29.04.2016

Карабахское обострение. А что дальше?

17.02.2017

ХОДЖАЛИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ. 25 ЛЕТ СПУСТЯ

24.02.2017

Xocalı fəryadı əcnəbilərin dilindən