Все о Карабахе

Qara oyunlar

30.03.2018 | 12:04
  • Поделиться
О Передаче

Film 1918-ci ildə Bakıda, eləcə də Azərbaycanın digər bölgələrində bolşevik və erməni daşnak ordularının planlı surətdə dinc yerli əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımından bəhs etməklə yanaşı, bu silahlı birləşmələrin misli görünməmiş vəhşiliklərini sənədlər əsasında nümayiş etdirir.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

16.04.2018

«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

14:14
27.08.2015

«Просто о сложном» : Нахичеванская история. ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ. Первая часть

8:50
23.12.2015

“Kitabi Dədə Qorqud”: dünən, bu gün, sabah

12.04.2016

Консолидированный ответ национальных меньшинств Азербайджана сепаратизму

13:49
05.02.2019

«Просто о сложном»: переселение армян на Кавказ. Передача первая