Выдуманная проблема «Армянский вопрос»

Qara oyunlar.

31.03.2017 | 17:04
  • Поделиться
О Передаче

Film 1918-ci ildə Bakıda, eləcə də Azərbaycanın digər bölgələrində bolşevik və erməni daşnak ordularının planlı surətdə dinc yerli əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımından bəhs etməklə yanaşı, bu silahlı birləşmələrin misli görünməmiş vəhşiliklərini sənədlər əsasında nümayiş etdirir.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

24.02.2018

Khojaly genocide

17.10.2016

ФАРИДА МАМЕДОВА: ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

13.04.2016

BİR VƏTƏNİN OĞULLARIYIQ

29.04.2016

Карабахское обострение. А что дальше?

12:01
06.02.2015

Гараджа Чабан из Карабаха