Азербайджанский мультикультурализм

Опыт культурного плюрализма Азербайджана раздвигает границы

10.08.2015 | 19:07
  • Поделиться
О Передаче

Формирование единой политической нации в Азербайджане идет успешно и одновременно  содействует расцвету реального мультикультурализма


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

10:49
31.08.2015

«Qusar — ənənələr yaşayır»

11:51
18.11.2015

Beynəlxalq Tolerantlıq günü 4

18.11.2016

Beynəlxalq Tolerantlıq Günü münasibətilə bayram

29.03.2016

Джеймс Болджер (Бывший Премьер-министр Новой Зеландии)

7:36
27.07.2015

Kətiş (Xınalıq) dili 2-ci dərs