Все о Карабахе

“Kitabi Dədə Qorqud”: dünən, bu gün, sabah

23.12.2015 | 18:04
  • Поделиться
О Передаче

Qədim türk ədəbi abidəsinin gizlilərini araşdırmış, araşdıran və araşdıracaq alimlərin oxşar və fərqli mövqeyləri haqqında.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

3:13
06.08.2015

Симпозиум, посвященный изучению «Книги Деде-Коркута» и «Песни о Нибелунгах»

12:23
07.08.2015

«Просто о сложном» : переселение армян на Кавказ. Передача четвёртая

11:16
09.10.2015

«Просто о сложном» : Засланный «казачок» на Южном Кавказе

14:14
27.08.2015

«Просто о сложном» : Нахичеванская история. ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ. Первая часть

8:50
23.12.2015

“Kitabi Dədə Qorqud”: dünən, bu gün, sabah