С любовью к Азербайджану

“Kitabi Dədə Qorqud”: dünən, bu gün, sabah

23.12.2015 | 18:04
  • Поделиться
О Передаче

Qədim türk ədəbi abidəsinin gizlilərini araşdırmış, araşdıran və araşdıracaq alimlərin oxşar və fərqli mövqeyləri haqqında.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

9:40
14.05.2015

Интервью с Лионе Лапинскене, докторантом Литовской Католической Академии наук

05.08.2016

Хафса Мансур (участница летней школы, Йемен)

18.11.2016

Анна Куриннай (театровед, Украина)

09.01.2017

«ТРИ ДНЯ С САРОЙ АШУРБЕЙЛИ»

1:41
11.02.2015

Нелли Мотрошилова (Россия)