Азербайджанский мультикультурализм

Kətiş (Xınalıq) dili 3-cü dərs

07.06.2019 | 13:11
  • Поделиться
О Передаче

Xınalıq dilini öyrənək—ibtidaidən aliyədək


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

05.02.2019

Омар Чомаклы (ректор Университета Ататюрк — Турция)

06.10.2017

Zamanın çağırışı — Məhərrəmlik

15.05.2019

Aleksey — gənc ata — Ukrayna

14.10.2016

Юрий Батурин (член-корреспондент российской академии наук)

08.11.2017

Четвёртый урок цахурского языка