Азербайджанский мультикультурализм

Kətiş (Xınalıq) dili 3-cü dərs

11.08.2017 | 13:11
  • Поделиться
О Передаче

Xınalıq dilini öyrənək—ibtidaidən aliyədək


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

11:41
30.04.2015

Udi dili 2-ci dərs

14.09.2017

Третий урок цахурского языка

02.03.2016

Journey into Azerbaijani Multiculturalism

17:39
14.08.2015

Азербайджанский Мультикультурализм – пример для подражания

10:20
23.09.2015

İnsanları yaxınlaşdıran bayram.