Все о Карабахе

Dədə-Qorqudun ruhu Qarabağın ürəyindədi

17.05.2016 | 10:29
  • Поделиться
О Передаче

“Azərbaycanın maddi-mədəni irsini öyrənirik”  layihəsi Bərdə-Ağcabədi rayonlarında davam etdi


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

3:13
06.08.2015

Симпозиум, посвященный изучению «Книги Деде-Коркута» и «Песни о Нибелунгах»

29.04.2016

Карабахское обострение. А что дальше?

05.07.2016

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

12:01
06.02.2015

Гараджа Чабан из Карабаха

19.07.2016

Азербайджанский мультикультурализм против армянского террора