Выдуманная проблема «Армянский вопрос»

DƏDƏ-QORQUDUN RUHU QARABAĞIN ÜRƏYİNDƏDİR

17.05.2016 | 10:29
  • Поделиться
О Передаче

“Azərbaycanın maddi-mədəni irsini öyrənirik”  layihəsi Bərdə-Ağcabədi rayonlarında davam etdi


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

02.06.2021

Danışır və göstərir Şuşa

25.04.2016

Тайны Кавказской Албании. Передача третья (часть вторая) Из программы «Наследие» Cлужбы государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии

30.10.2020

Промежуточные итоги Карабахского конфликта: новые реалии в регионе — 2 часть

14:50
19.06.2015

«Просто о сложном» : переселение армян на Кавказ. Передача третья

8:21
25.02.2016

Doqquz dildə bir ağı – Xocalı fəryadı