Выдуманная проблема «Армянский вопрос»

BİR VƏTƏNİN OĞULLARIYIQ

13.04.2016 | 10:57
  • Поделиться
О Передаче

Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların icmaları tərəfindən Qarabağda son hadisələrlə bağlı  yayılan bəyanatlar haqqında söhbət.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

16:48
21.07.2015

«Просто о сложном» : Красноярское дело

24.02.2017

Xocalı fəryadı əcnəbilərin dilindən

25.02.2020

Description of Khojaly tragedy by the foreigners

16:27
14.09.2015

«Просто о сложном» : Кризис «армянского проекта» России

13:41
16.12.2015

Тайны Кавказской Албании. (Передача вторая) Из программы «Наследие» Cлужбы государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии