Выдуманная проблема «Армянский вопрос»

BİR VƏTƏNİN OĞULLARIYIQ

13.04.2016 | 10:57
  • Поделиться
О Передаче

Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların icmaları tərəfindən Qarabağda son hadisələrlə bağlı  yayılan bəyanatlar haqqında söhbət.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

13:42
01.07.2015

«Просто о сложном» : Армянский терроризм. Вторая часть

13.04.2016

BİR VƏTƏNİN OĞULLARIYIQ

03.12.2015

«Просто о сложном» : Венецианские перспективы

12:01
06.02.2015

Гараджа Чабан из Карабаха

11:16
09.10.2015

«Просто о сложном» : Засланный «казачок» на Южном Кавказе