Выдуманная проблема «Армянский вопрос»

BİR VƏTƏNİN OĞULLARIYIQ

13.04.2016 | 10:57
  • Поделиться
О Передаче

Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların icmaları tərəfindən Qarabağda son hadisələrlə bağlı  yayılan bəyanatlar haqqında söhbət.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

11:16
09.10.2015

«Просто о сложном» : Засланный «казачок» на Южном Кавказе

12:01
06.02.2015

Гараджа Чабан из Карабаха

17.10.2016

ФАРИДА МАМЕДОВА: ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

01.11.2015

Путешествие в древнюю Албанию

10:57
24.04.2015

«Просто о сложном»: Холокост