Выдуманная проблема «Армянский вопрос»

BİR VƏTƏNİN OĞULLARIYIQ

13.04.2016 | 10:57
  • Поделиться
О Передаче

Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların icmaları tərəfindən Qarabağda son hadisələrlə bağlı  yayılan bəyanatlar haqqında söhbət.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

13:06
27.11.2015

Тайны Кавказской Албании. (Передача первая) Из программы «Наследие» Cлужбы государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии

12:01
06.02.2015

Гараджа Чабан из Карабаха

13.04.2016

BİR VƏTƏNİN OĞULLARIYIQ

05.10.2016

Из далекой Литвы в Баку

13:41
16.12.2015

Тайны Кавказской Албании. (Передача вторая) Из программы «Наследие» Cлужбы государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии