Азербайджанский мультикультурализм

Every time you travel Azerbaijan you get to know it again and get more attracted to it

05.03.2015 | 11:40
  • Поделиться
О Передаче

Azərbaycanı hər dəfə gəzdikcə onu yenidən tanıyır və daha artıq ona bağlanırıq. Bu film bütün tamaşaçıları Azərbaycanla bir daha tanış etmək və onun sirli, sehirli nağıllarını dinləmək məqsədini daşıyır.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

13:07
05.08.2015

Толерантность-материнское лоно азербайджанского мультикультурализма
Вторая часть

19.07.2016

Азербайджанский мультикультурализм против армянского террора

08.03.2017

Биби-Эйбат. История милосердия

19:18
07.09.2015

Азербайджан: Лето 2015 Первая часть

14.04.2016

Молодое многонациональное поколение солидарно с Азербайджаном