Азербайджанский мультикультурализм

Every time you travel Azerbaijan you get to know it again and get more attracted to it

05.03.2015 | 11:40
  • Поделиться
О Передаче

Azərbaycanı hər dəfə gəzdikcə onu yenidən tanıyır və daha artıq ona bağlanırıq. Bu film bütün tamaşaçıları Azərbaycanla bir daha tanış etmək və onun sirli, sehirli nağıllarını dinləmək məqsədini daşıyır.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

14.09.2017

Третий урок цахурского языка

29.04.2020

Ramazan işığında — 5

19.07.2016

Азербайджанский мультикультурализм против армянского террора

13:34
14.07.2015

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЗАЧЕТ — Первая часть

14:44
30.09.2015

Топ студия. Арье Гут — Вторая часть