7:36
31.10.2019

Kətiş (Xınalıq) dili 2-ci dərs

9:53
10.10.2019

Kətiş (Xınalıq) dili 1-ci dərs

9:54
02.08.2019

Второй урок цахурского языка

12:06
19.07.2019

Первый урок цахурского языка

07.06.2019

Kətiş (Xınalıq) dili 3-cü dərs

10.09.2018

Udi dili 3-cü dərs

29.06.2018

Ləzgi dili 6-cı dərs

04.05.2018

Ləzgi dili 5-ci dərs

29.01.2018

Четвёртый урок аварского языка

15.12.2017

Третий урок аварского языка

24.11.2017

Третий урок талышского языка

08.11.2017

Четвёртый урок цахурского языка

14.09.2017

Третий урок цахурского языка

22.08.2017

Kətiş (Xınalıq) dili 4-cü dərs

07.04.2016

Второй урок талышского языка

8:47
06.01.2016

Второй урок аварского языка

08.12.2015

Первый урок талышского языка

8:31
20.10.2015

Первый урок аварского языка

9:32
04.08.2015

Ləzgi dili 4-cü dərs

13:01
09.07.2015

Ləzgi dili 3-cü dərs

6:56
08.06.2015

Ləzgi dili 2-ci dərs

9:20
19.05.2015

Ləzgi dili 1-ci dərs

11:41
30.04.2015

Udi dili 2-ci dərs

12:05
10.11.2014

Udi dili 1-ci dərs