О НАС

Интернет-телевидение «Kulturaplus» создано при Общественном объединении «Medeniyat-plus», учредителями которого являются: Министерство транспорта, связи и высоких технологий и Фонд творчества.
Продолжая культурно-просветительские традиции Азербайджана, сайт ставит перед собой задачу изучения богатейшего наследия нашего народа, национальных духовных и религиозных ценностей, пропаганды той реальности нашего общества, где нормой жизни являются мультикультурализм и толерантность.
Основная цель «Kulturaplus» – создать привлекательный образ азербайджанского общества, содействовать налаживанию дружественных стратегических, экономических и культурных связей с мировым сообществом. Делясь информацией обо всех сферах жизни нашего общества, мы помогаем определить место Азербайджана в мире и место мира в Азербайджане.
На сайте отражены проекты и деятельность Международного центра мультикультурализма. Здесь можно просмотреть новостные сюжеты о мероприятиях, посвященных важным историческим событиям.
Материалы размещены на азербайджанском, русском, а также других языках.
Культура, просвещение, политическая правда, мультикультурный образ жизни – эти вопросы занимают сегодня умы всего прогрессивного мира. Интернет-ТВ «Kulturaplus» является открытым пространством для аудитории в любой точке земного шара как пространство идентичности, вне языковых барьеров и этнической принадлежности. Мы предоставляем разноязычным зрителям интересные и содержательные передачи об Азербайджане и мире в целом. Конечная наша цель – объединить зрителей разных стран в сообщество друзей Азербайджана.

  Директор:  Наиля Исламзаде 
  Главный редактор:  Надежда Исмайлова
  Худ. руководитель:  Беюкага Мамедов
  Главный редактор:  Надир Бадалов
  Главный режиссёр:   Намик Ширалибеков 
  Главный редактор:  Акиф Гурбанов

Haqqımızda

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək texnologiyalar nazirliyi və Yaradıcılıq Fondu təsisçiliyi ilə yaradılan Mədəniyyət Plyus İctimai Birliyinin nəzdində “Kulturaplus” İnternet televiziyası Azərbaycanın maarifçilik ənənələrinə uyğun olaraq keçmişimizi, milli-mənəvi, dini dəyərlərimizi, mədəni irsimizi öyrənməyi, multikulturalizmin və tolerantlığın həyat tərzinə çevrildiyi Azərbaycan gerçəkliyinin təbliğini qarşısına məqsəd qoyur.
“Kulturaplyus” İnternet televiziyası dünyanın müxtəlif dövlətlərində Azərbaycana olan münasibətin həmin ölkələrin cəmiyyətləri tərəfindən tənzim edilməsinə çalışır. Burada, eyni zamanda, dünya ictimaiyyəti üçün önəmli şəxsiyyətlərin – siyasətçilərin, incəsənət nümayəndələrinin və ictimai xadimlərin Azərbaycan haqqında fikirləri səslənir. Onlar Azərbaycana olan münasibətləri ilə dünyada Azərbaycan həqiqətlərinin daha effektiv yayılmasını təmin edir. Televiziyanın saytında Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin layihələri və fəaliyyəti əks olunur. Materiallar Azərbaycan, rus və digər dillərdə yerləşdirilir.Maarifçilik, mədəniyyət, siyasi həqiqət, multikultural həyat tərzi bu gün hamını düşündürür. Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin maddi-texniki dəstəyi ilə yaradılan “Kulturaplus” TV dünyanın istənilən nöqtəsindən müraciət edə bilən və bu zaman dil baryeri ilə qarşılaşmayan auditoriya üçün açıq bir teleməkandır. Rusdilli və ingilisdilli tamaşaçılar “Kulturaplus” televiziyasında həm Azərbaycan, həm də bütövlükdə dünya barədə maraqlı və faydalı verilişləri izləyir. Son hədəf dünyanın müxtəlif ölkələrindəki izləyicilərimizi Azərbaycanın dostlarına çevirməkdir.

  Direktor: Nailə İslamzadə
  Baş redaktor:  Nadejda İsmaylova
  Bədii rəhbər: Böyükağa Məmmədov
  Baş redaktor:  Nadir Bədəlov
  Baş rejissor: Namiq Şirəlibəyov 
  Baş redaktor:  Akif Qurbanov