Kultura+
“Мультикультурализм - образ жизни в Азербайджане”.
Ильхам Алиев Президент Азербайджанской Республики

2018 - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İlidir
--------------------------------------
16 ноября - Международный день Толерантности
VİDEO XƏBƏRLƏR VIDEO NEWS ВИДЕО НОВОСТИ

УЧРЕДИТЕЛИ